Çocuklar için dans kursu

Çocuklarımızın gelişimleri ve onların hayat başarıları hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Onlara aldırdığımız eğitimler, arkadaşlarıyla olan ilişkiler, ve yollarına çıkan birçok çalışma ve engel ve başarı hepimizin günlük hayatta meşgul ediyor. Bu nedenle onların doğumundan kendilerinin birey olarak hayat başarıları elde etmelerine kadar yanlarında bulunup destek vermemiz çok önemli.

Çocuklar için dans kursu

çocukların özgüven ve benlik gelişimlerinde gerçekten çok büyük etkilere sahip olan bir konu. Bu, bilimsel araştırmalar ile ispatlanmış ve dünyanın birçok önemli kurumları tarafından benimsenmiş bir gerçek. Ülkemizde, henüz önemi çok kavranmayan çocuklar için dans kursu çalışmaları gittikçe daha fazla taraftar bulmakta.

Öğrencilerin, çocukların gelişimleri ve bu hayat yolculuğunda yaşadıkları başarılar sadece almış oldukları bilimsel eğitimler ve sanat eğitimleri sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Onların kendi özgüvenleri ve becerilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri çok önemli bir faktör taşıyor. Çocuklar için dans kursu her çocuğun kendi kategorisinde özgüven kazanması, duygularını daha rahat ifade edebilmesi, takım arkadaşları, kendisini ve iddia ettiklerini daha rahat savunabilmesi, toplumda sağlıklı birey olarak yaşayabilmesi, özellikle karşı cins ile arkadaşlıklarını düzeyli ve gerçek bir dost seviyesinde sürdürebilecek niteliklere ulaşmasına sağlayabiliyor.

Gelişmiş toplumlar ve kültür seviyeleri yüksek ailelerin önem verdiği çocuklar için dans kursu becerileri bugün artık tersi iddia edilemeyecek şekilde faydaları sahip. Bunlardan birkaç tanesini sıralayacak olursak şunları söyleyebiliriz;

. Çocukta özgüven gelişimi
. çocukta duygularını daha rahat ifade edebilme gelişimi
. takım arkadaşlarının yerleşmesi
. sunum becerilerinin ilerlemesi
. her türlü bağımlılıktan kurtulması için yardım edilmesi
. her boyutta arkadaşların her türlü keyfini yaşayabilmesi
. Hassasiyetlerinin artırılması
. Toplum ve yaşadığı çevreye karşı özenli ve saygılı olması

Tango Garaj tango ve Çocuk dansı konusunda çok yetkin çalışmalara imza atmış bir okuldur. Bünyesinde çocuk yaş için açmış olduğu kurslar gördüğü talepler doğrultusunda giderek müfredat anlamında Yenileştirilmiş ve ailelerin ve çocukların bireysel gelişimine hizmet edebilecek şekilde düzenlenmiştir.

Tango Garaj çocuklar için dans kursu çalışmalarını çeşitli dans kategorilerinin içine alabilecek şekilde ve dans kursları sonucunda çocukların gösteri yapabilecek bir şekilde düzenlenmesini sağlamıştır. Böylelikle çocukları bir hedef sağlanmış ve dans kursu çalışmalarında bir ciddiyet ve başarı elde edilmesi öngörülmüştür.

Çocuklar için Townson faydalarını yapılan araştırmalardan öğrenebiliyoruz. Bununla ilgili bir yazıyı burada görebilirsiniz.

http://www.ndeo.org/content.aspx?page_id=22&club_id=893257&module_id=55419