Ruh ve Beden Partnerliği

Ruh-beden ilişkisi bağlamında düşünüldüğünde duygularımızın beden ve davranışlarımıza yansıdığı hepimiz tarafından bilinmektedir. Dans, beden ve zihin arasında köprü kurarak psişik sağlatımı sağladığı için bireylerde terapi etkisi yaratır ve bu da bireyin içsel boşalımını sağlayarak seratonin hormonu üretimini arttırır. Marian Chase’in dediği gibi  bedensel  ifadenin fiziksel,yaratıcı ve iletişimsel olarak bütüncül bir sağlatım aracı olarak hayata yansımalarından biri olan dansın bireylerin kendi bağlamı ve bireylerarası ilişkilerinde var olduğunu söylebiliriz.

Dans türlerinden biri olan ve bir çok duyguyu bünyesinde barındaran  tango için konuşmak gerekirse iki kişinin sözsüz iletişimi ile verdikleri enerjileriyle iki bedenin hem ayrı hem birlikte senkronize bir şekilde var olması diyebiliriz. Kişilerarası iletişim türlerinden biri olan dans-tangonun bireylerarasında meydana gelebilecek etkisiz iletişim çatışmalarının da aşılabilmesinde katkısı fazladır. Etkili iletişimin temel koşullarından biri olan empati kavramı,bireylerin karşılıklı iletişimde kullanılan duygu ve düşüncelerini anlayabilme becerisidir.Bu temel becerinin partnerli danslar aracılığı ile geliştirilebildiği araştırmalar ile kanıtlanmıştır.Çünkü eşli danslarda bireylerin karşılıklı olarak birbirlerini daha iyi anlamak için çaba gösterdiği ve bir süre sonra bireylerde hem ruhsal doyum hem de empati becerisinin arttığı bilinmektedir.

Dans ruh ve beden

Dans-Tango bireylerin kendi dengesini sağlamasınının hayatlarındaki yansıması iç ve dış dengelerini sağlamalarının metaforudur.Aynı şekilde lider ve takipçi olarak üstlendikleri roller de günlük hayatlarındaki zamansal rol değişimlerini belirtebilir.Yani dansta göstlerilen dirençler,yönlendirmeler ve enerjiler temelde hayatımızın akışındaki rutinlerin birer parçasıdır.Bu koşulda tango ile artan farkındalık bireyin kendi bağlamını değerlendirirken kaliteli bir süreç geçirmelerini sağlar.

Son olarak dans-tangonun beden ve ruha yansımalarını değerlendirmek gerekirse her davranışın ön koşulu harekettir ve ardından bireyin duygularını da beraberinde getirir.Duyguların farkındalığı sonucunda içsel dünyamıza keşif başlar.

Kaynaklar

ÇATAY,Zeynep.(2013). BEDEN VE BEN ARASINDA DOKUNAN AĞ: DANS/HAREKET TERAPİSİ

DEMİRAĞ,,Ekrem.(2010). ARJANTİN TANGOSUNUN BİREYLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNE VE DİKKAT DÜZEYLERİNE OLAN ETKİSİNĐİN İNCELENMESİ