Tango Dersinde ortak çalışmalar

Tango Dersinde bilgiler anlaşılır ve egzersizle uygulanır olmalıdır.