Tango Eğitmenlerimiz

Yarışmalardan ödüllerle dönen dansçı eğitmenler yetiştiren, alanında uzman ve Tango’ya yıllarını vermiş TDSF sertifikalı Tango Garaj eğitmenlerinden ders alabilirsiniz. Tango Garaj, dünyanın usta Tango Eğitmenleri ile her yıl özel çalışmalar yaparak eğitimlerini Buenos Aires, Italya, İspanya gibi ülkelerde sürdürürler.

Tango Garaj bünyesindeki Tango Eğitmenleri, eğitimlerinde herkesin herkes ile ve dünyanın her Tango yapılan yerinde dans edebilmeleri için eğitim verir. Müfredatı basitten zora doğru sürerken, en karmaşık dansları bile basit ve kendine has yöntemler ile aktarır ve Tango öğrencilerinin bilgileri aldıklarından emin olur.

Tango, kolay bir danstır. ilk günden itibaren dans edilebilir. Elbetteki dans dağarcığınız yıllardır dans edenler ile aynı olmaz. Ancak, kendi bildiklerinizi dans ettiğinizde mutlu olursunuz. Kimse, Tango bilgisinin azlığı veya çokluğu ile dans değerlendirilmesine tabi tutulmaz. Önemli olan pistin kurallarına ve müziğe uymaya çalışmaktır.

Tango Garaj’ın aşağıdaki Tango Eğitmenleri kaliteli eğitim sunmaktan sorumludurlar ve Tango öğrencisinin harcadığı zamanın en verimli şekilde geçmesini sağlarlar. Tango Garaj Tango Eğitmenleri her hafta bir araya gelerek eğitimlerdeki gelişmeleri paylaşırlar. İyi giden yönler, aksayan durumlar, öğrencilerin gelişimi gözden geçirilir ve öğrencilere gösterilecek ilgi ve çalışma detayları belirlenir.

Tango eğitmenleri Tango dansını öğretmek kadar, Tango gecelerinde (Milonga) gösterilmesi gereken davranış kodlarını da bilmek ve aktarmak durumundadırlar. Bugün dans gecelerinde davetten, dans kıyafetine dek herşey çok önem taşır. Dansa başlamak, bitirmek, kadın ve erkeğin birbirlerine ve piste olan saygısı gibi konuların öğrencilere aktarılması gerekmektedir. Bunun için Tango Eğitmenin kendini çok iyi yetitirmiş olması lazımdır.

Tango Garaj eğitmenleri uzun bir öğrencilik ve yardımcı eğitmenlik (Tango Asistanı) yaptıktan sonra asıl eğitmenliğe geçerler. Yardımcı eğitmenliği sıraısnda öğrenci ile ilgilenmek, gereken zamanda müdahale etmek, doğru ve kök nedene yönelik bilgiyi bulmarak öğrenciye aktarm ve benzeri konularda tecrübelendikten sonra ilk sınıflarında Tango Dersi vermeye başlarlar. Tango Asistan eğitmenleri aynı zamanda pratiklerde öğrenciler ile yakından ilgilenirler.